Documentație de atribuire achiziție directă “Materiale consumabile (Papetărie)-proiect “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod SMIS 106014

Documentație de atribuire achiziție directă “Materiale consumabile (Papetărie)-proiect “Antreprenoriat urban inovativ”, Cod SMIS 106014

Nr. 18 / 31.01.2018

Titlu: ACHIZIȚIE MATERIALE CONSUMABILE (PAPETĂRIE)

Data publicării: 5.02.2018

Partener: Centrul de Calcul SA

Valoarea esimată: 40.500  lei fără TVA.

Obiectul licitației: ACHIZIȚIE „MATERIALE CONSUMABILE (PAPETĂRIE)” în cadrul proiectului „Antreprenoriat urban inovativ”, Cod proiect: 106014.

 

Detalii: Condiții de participare: conform Documentației de atribuire disponibilă pe site-ul: www.centruldecalcul.ro

Ofertele de preţ se vor transmite pe e-mail la adresa: sediu@centruldecalcul.ro

Informații suplimentare: Ofertele care nu îndeplinesc cerințele solicitate, nu au fost transmise pe e-mail ( sediu@centruldecalcul.ro ) vor fi respinse.

Eventualele solicitări de clarificare vor fi transmise pe e-mail: sediu@centruldecalcul.ro până în data de 21.02.2018 (inclusiv). Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi atașate anunțului pe site-ul: www.centruldecalcul.ro Ofertele transmise (pe mail) vor fi opisate, datate, semnate și parafate.

Durata: Termen limită de primire a ofertelor: 23.02.2018, ora 16.00.

Documente ce se atașează:

  1. Anunț achiziție directă
  2. Caiet de sarcini
  3. Formular de ofertă
  4. Anexă la Formularul de ofertă
  5. Draft de contract

Întocmit,

Asistent proiect

Ionel SCĂUNAŞU

admin administrator