Metodologie de selecție a Grupului Țintă – Proiect “Competențe digitale pentru angajații din IMM în Regiunea SV Oltenia” – Cod SMIS 2014+: 142452”